Jsme Gymnázium Square. Místo i pro Tebe.

Česko-anglické gymnázium  s akreditací MŠMT
a jedinečným vzdělávacím programem.

Začínáme

Gymnázium Square je přirozeným pokračováním našeho širšího vzdělávacího programu, na jehož začátku byly česko-anglické jesle a školka Bambíno založené v roce 2009. Jak rostly děti, rostli jsme i my a naše ambice učit je poznávat svět. Po základní škole Square přivítá v roce 2024 své první studenty také naše gymnázium.   

Proč k nám

Koncepce Gymnázia Square stojí na třech pilířích – kvalitní výuka angličtiny, rozvoj potenciálu každého studenta a zdokonalení jeho měkkých dovedností. Naším cílem je, aby se absolvent mohl ucházet o studium na jakékoli vysoké škole i v zahraničí, aby byl vybaven nejen potřebnými vědomostmi, ale také schopnostmi kriticky přemýšlet, prezentovat i obhájit své názory a umět přijímat zpětnou vazbu. Zkrátka, aby se každý našel ve své budoucí profesi, pro kterou má ty nejlepší předpoklady. Proto během studia můžou studenti vybírat ze široké škály volitelných předmětů podle svého zájmu a talentu.

Přípravné kurzy

Povinnou součástí přijímacího řízení je jednotná zkouška z matematiky a českého jazyka. Cílem našich přípravných kurzů je žáky co nejlépe připravit na zkoušky tak, aby věděli, co je čeká, zvolili efektivní způsob řešení úloh, zbavili se stresu, správně si rozvrhli čas a vyvarovali se zbytečným ztrátám bodů.

22

studentů maximálně ve třídě 

50|%

výuky v angličtině

5

dní v týdnu soft skills

Chci vědět víc o gymnáziu Square

Pro více informací pište na ahoj@skolasquare.cz

Dobrá lokalita je základ.

Gymnázium Square 
Kloboučnická 13
140 00 Praha 4 – Nusle

Základní škola a gymnázium Square 
Kloboučnická 13, Praha 4 – Nusle