Gymnázium Square

1. září 2023 otevíráme první ročník čtyřletého všeobecného gymnázia, které svou filozofií navazuje na základní školu Square. Výuka bude probíhat v prostorách zrekonstruované a moderně vybavené budovy na adrese Kloboučnická 13, Praha Nusle.

Pro budoucí uchazeče chystáme přípravné kurzy na přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka, které budou probíhat od října 2022 do března 2023 v prostorách gymnázia. Na kurzy se bude možné přihlašovat od září 2022 na našich webových stránkách.

Pokud máte zájem o více informací, pište na lenka.titerova@skolasquare.cz