Lidé

Učitelé        Poradna        Vedení a podpora

Tým Square tvoří lidé nadšení pro filozofii naší školy. Přišli z různých koutů světa a každý z nich do pestré mozaiky vzdělávání přinesl bohaté profesní i životní zkušenosti. A právě ty touží předávat našim dětem jako učitelé, rádci či podporovatelé v zázemí školy.

UČITELÉ

HBrendan W.
Wade-Keszey

Brendan po ukončení bakalářského a magisterského studia v New Yorku odcestoval do Evropy. Jako učitel angličtiny s nadšením vzdělával mladé studenty v Polsku, Rusku, Rakousku a Česku. Ve Square mu imponuje, že kromě vzdělávacích cílů se snažíme naplňovat také fyzické a emocionální potřeby studentů.  

Hanka Žáková

Vystudovala sociální práci, ale již v průběhu studia si uvědomila, že ji nejvíc baví práce s dětmi. Souběžně studovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy a později získala třetí aprobaci anglický jazyk. Učila na malé vesnické i velké sídlištní škole, až objevila Square a zjistila, že to jde i jinak.

Hana Andělová

Hanka si poprvé na učení sáhla při studiu VŠ, kdy brigádně doučovala z matematiky žáky s poruchami pozornosti. Jelikož matematiku řadí mezi své zájmy a v práci s dětmi nachází smysl, rozhodla se spojit příjemné s užitečným a v roce 2012 se intenzivně vrhla do soukromého doučování. Od roku 2016 se zaměřuje na přípravu dětí na přijímací zkoušky na SŠ a víceletá gymnázia. Ve volném čase se ráda věnuje svému psu, sáhne po dobré knížce anebo si zahraje World of Warcraft. Square vnímá jako inspirativní prostředí, oceňuje zde především individuální a neautoritativní přístup k žákům a prostor k seberealizaci jak žáků, tak učitelů.

Matouš Jindra

Matouš získal doktorát na Univerzitě Karlově, kde se věnoval sportům v přírodě a také zde působil jako vedoucí katedry. Rád vede děti ke zdravému životními stylu, a proto založil dětský sportovní kroužek. Baví ho organizování a práce s lidmi, a proto pro něj bylo škola Square jasnou volbou.

Asya Sattarova

Asya je kvalifikovaná učitelka angličtiny a tlumočnice s více než 15letou pedagogickou praxí. Má dva magisterské tituly – magistra filologie se specializací na angličtinu a magistra mezinárodního obchodního managementu. Během své kariéry Asya učila angličtinu jako druhý jazyk všechny věkové a jazykové skupiny se zvláštním zaměřením na školáky ve věku 12 až 17 let; je učitelkou s odbornými znalostmi, která dokáže rozpoznat jazykové potřeby studentů a nejúčinnější způsob, jak je uspokojit. Od roku 2012 Asya úspěšně zahájila a realizovala celou řadu projektů pro studenty angličtiny, jako jsou jazykové tábory pro mládež po celé Velké Británii a Irsku, přípravné kurzy na přijímací zkoušky na evropské univerzity, a dokonce i samotné zkoušky. Připravovala na zkoušky IELTS a všechny úrovně cambridgeských zkoušek, vedla přípravné kurzy pro mezinárodní maturitu International Baccalaureate (IB) ve Finsku atd. V současné době Asya na škole Square vyučuje World of English téměř ve všech ročnících a také Literature Club pro nejmladší. Ve svých hodinách angličtiny Asya podporuje kritické myšlení, analýzu a chytrou improvizaci. Kromě toho miluje angličtinu a ví, jak ji předávat dál.

PORADNA 

Sylvie Stretti

Sylvie pracuje roky s dětmi v krizových situacích a spolupracovala na vzdělávání s organizacemi a Univerzitou Karlovou. Vede poradnu Vigvam, která pomáhá dětem i dospělým v období ztráty. U nás pomáhá učitelům a rodičům v komunikaci, když se děti ocitnou ve složitém období. Podílí se také na tvorbě kurzů.

Natália Horejšová

Natália studovala speciální pedagogiku v Praze a několik let pracovala jako speciální pedagog v diagnostickém ústavu. Ve volných chvílích pomáhala v několika mateřských školách a účastnila se různých dobrovolnických akcí. Má dobré organizační schopnosti, proto má ve Square na starosti poradnu.

Alena Hauptmanová

Alena vystudovala speciální pedagogiku zaměřenou na poruchy učení a logopedii na Masarykově univerzitě v Brně. Věnuje se práci s dětmi, ať už s postižením nebo jakýmkoli nadáním. Ve školce Bambíno pomáhá s komplexním rozvojem dětí podle nových vzdělávacích metod a ve Škole Square rozvíjí vzdělávací program.

Eva Wagnerová

První zkušenosti s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami sbírala již na střední škole jako dobrovolník u chlapce s autismem. Vystudovala speciální pedagogiku se zaměřením na logopedii a surdopedii na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Na Square se jí líbí individuální přístup k potřebám dětí.

Zuzana Šípková

Během studií předškolní a mimoškolní pedagogiky v Mostě si Zuzka uvědomila, že ji zajímá terapeutická práce. Absolvovala tedy Pražskou vysokou školu psychosociálních studií, obor Psychologie a terapeutický výcvik v daseinsanalýze. U nás teď působí jako školní psycholožka pro podporu dětí a třídního kolektivu.

VEDENÍ A PODPORA

Tomáš Archman

Tomáš studoval filologii na Masarykově univerzitě v Brně. Během studia se zaměřoval na norštinu, a právě do Norska pak vedla jeho cesta za studii i za prací. Po návratu se rozhodl přispět k rozvoji těch nejmenších ve školství. Ve Square působí na pozici asistenta vedení školy a s norskou rozvahou pomáhá s provozem.

Zuzana Znamenáčková

Zuzka se odmala věnuje angličtině, a s tou souvisí i její koníčky. Cestuje, tlumočila, překládala a řídila jazykovou školu. Po vystudování Vysoké školy ekonomické se usadila v Praze a stala se součástí našeho týmu. A protože je systematická a ekonomicky jí to myslí, starost o finance jí svěřilo Bambíno i Square.

Jan Trnka

Honza je s námi od samotného počátku Bambína. Má velkou zásluhu na tom, jak Square budova vypadá, spoustu věcí totiž vyrobil, namontoval a zprovoznil. Je obětavým správcem budovy, a tak se na něj každý obrací s jakýmkoliv problémem technického rázu.

Jan Vítek

Honza má za sebou 20 let praxe jako graphic designer v reklamních agenturách a grafických studiích. Miluje fotografování, je kreativní, dobrosrdečný a vnímavý ke svému okolí. A to je důvod proč má ve Square a v Bambínu na starosti fotky a texty, zajišťuje tiskovou produkci a stará se také o sociální sítě.

Základní škola a gymnázium Square 
Kloboučnická 13, Praha 4 – Nusle