unikátnost – příprava pro život – vnitřní motivace – (sebe)poznání – flexibilita – adaptabilita

A na těchto hodnotách stojí vzdělávací program, učitelé, děti i prostředí naší školy.

Vzdělávací program Letokruhy je unikátní a má svou vlastní cestu k poznání.
Podporujeme jedinečnost dětí, a proto pracujeme s jejich silnými i slabšími stránkami.
Respektujeme jejich dynamiku, energii a pracovní tempo.
Dáváme dětem prostor, aby poznaly sebe sama – a tím i děti samy objevily své silné stránky a zájmy.
Učíme děti "učit se" a nastavovat si vlastní cíle.
Chceme, aby si děti dokázaly hledat vlastní cestu a uměly se poučit z chyb.
Respektujeme jedinečnost a také děti učíme respektovat ostatní.
Zkrátka je připravujeme na život dnešní doby a blízké budoucnosti.

Naši učitelé jsou podporovatelé, zprostředkovatelé zkušeností.
Jsou empatičtí a mají radost z objevování přirozeného potenciálu.
Umí reagovat na různé situace a změny, otvírají nové obzory, naslouchají a pracují v symbióze s dětmi, rodiči i ostatními kolegy.

To vše v kreativním a flexibilním prostředí otevřeném možnostem dnešní doby.

Výroční zprávy ke stažení