Zápis do 1. třídy 2024/5
04. dubna 2024, 08:00 - 10:00

Toto je závazná registrace termínu pro Zápis 4. dubna od 08:00 hod. , vyplňte pouze za sebe jako zákonného zástupce a za svého budoucího prvňáka.

Údaje o dítěti

Údaje o zákonném zástupci

  • Sourozenec ve Square/Bambíno
  • ANO
  • NE
  • Zápis po odkladu školní docházky
  • ANO
  • NE
  • Předčasný nástup do 1. ročníku
  • ANO
  • NE