Zápis do 1. třídy 2024/5
04. dubna 2024, 13:30 - 14:30

Toto je závazná registrace termínu pro Zápis 4. dubna od 13.30 hod. , vyplňte pouze za sebe jako zákonného zástupce a za svého budoucího prvňáka.

Údaje o dítěti

Údaje o zákonném zástupci

  • Sourozenec ve Square/Bambíno
  • ANO
  • NE
  • Zápis po odkladu školní docházky
  • ANO
  • NE
  • Předčasný nástup do 1. ročníku
  • ANO
  • NE