PŘIJATÍ ŽÁCI DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 - KÓDY

AEH - NJ5 - I8K - V8D - FQ9 - ZV4 - P5C - CI2 - G8S - MS6 - P5K - J7H - WXS - SU3 - RG1 - D3R - W6K - FYR - LV4 - H7U

PŘESTUP DO 2. A VYŠŠÍCH TŘÍD

Pokud máte zájem o přestup do Školy Square, odešlete nám nezávaznou přihlášku, kterou najdete zde.

V současné chvíli máme 6 volných míst v prvním ročníku, 5 ve druhém ročníku, 4 ve třetím ročníku, 5 ve čtvrtém ročníku a 7 v pátém ročníku.

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Kdy bude zápis do 1. třídy?
Zápisy do 1. třídy proběhnou v dubnu 2020.

Co očekáváme od dětí?
Protože to jsou děti, tak od nadšení přes drobnou trému očekáváme vše :) Od nás můžete očekávat pohodu, úsměv, příjemnou atmosféru a zápis, který bude děti bavit. A my si mezitím zjistíme vše, co potřebujeme, aniž si toho děti všimnou. Takže se
nebojte testování, stresu a zkoušení. Chceme, aby si děti čas ve Square užily a nemohly se dočkat svého prvního školního dne.

Co očekáváme od Vás?
Pokud máte zájem o Square, odešlete nám nezávaznou přihlášku ke studiu, kterou najdete zde. Tady si také můžete vybrat preferovaný den a čas. My Vám obratem pošleme potvrzení termínu zápisu a všechny potřebné informace.

Co s sebou na zápis?
Určitě potřebujeme doklady - občanský průkaz nebo cestovní pas (pokud se jedná o cizince) jednoho z rodičů (případně zákonného zástupce), rodný list dítěte a závaznou přihlášku.

Jak dlouho trvá zápis, a jsou rodiče přítomni?
Zápis trvá přibližně 1,5 hodiny a začíná společnou aktivitou dětí s rodiči na cca 20 minut. Další aktivity už si užívají jen děti a jejich učitelé – čeští i angličtí.

Jaká jsou kritéria přijetí?
Při rozhodování o přijetí dítěte zohledňujeme:
školní zralost – tzn. že dítě první třídu nejen zvládne, ale také si ji užije,
(řečové schopnosti, jemná a grafo motorika, sociální a pracovní připravenost, orientace čas/prostor/čísla)
dítě je předškolákem z Bambína,
předškolák je sourozencem dítěte nebo dětí, které již chodí do Bambína,
rozhovor s rodiči,
trvalé bydliště na Praze 4,
podpis smlouvy.

Jak se dozvíte, zda je dítě přijato?
Seznam vyvěsíme (i elektronicky), Vás informujeme a samozřejmě nakonec vyhotovíme písemné rozhodnutí o přijetí (abyste to měli i s kulatým razítkem). Pro školní rok 2020/2021 přijmeme do 1. třídy 20 dětí.