Zuzka Oulíková

Zuzka vystudovala střední pedagogickou školu v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika. Po dokončení studia se rozhodla pokračovat ve studiu pedagogiky mladšího školního věku na pedagogické fakultě UK. V průběhu studia se věnovala péči a vzdělávání dětí v rodinách, což odjela vyzkoušet i do USA. Po promoci učila 4 roky na prvním stupni základní školy. Pak si užila pár let mateřské „dovolené“ a než „dovolená“ skončila, objevila Školu Square, která ji nadchla. A protože Zuzka krásně ladí se Square, stala se u nás učitelkou prvního stupně.