Chcete se k nám přidat? Napište nám proč k nám chcete, kde se u nás vidíte, přiložte životopis a my se Vám určitě ozveme.

Adéla Javůrková

Adéla vystudovala obor Učitelství pro druhý stupeň základní školy a pro střední školy na Karlově univerzitě. Již během studií učila jazyky a doučovala různé školní předměty. Pracovala také jako dobrovolník v několika organizacích, které pomáhaly se vzděláváním dětem ze sociálně znevýhodněných poměrů. Ve Square oceňuje především prostor pro variace pedagogických přístupů, podporující zázemí a díky menšímu počtu dětí ve třídách i větší možnost individuálního přístupu.

Adriana Prusaczyková

Adriana vystudovala SOŠ pro administrativu EU, obor veřejná správa. Po škole se držela tohoto zaměření. Po zkušenostech ve velkých korporacích si ale uvědomila, že tento velký svět není pro ni. Nastoupila na pozici Office Managerky v mateřské škole, kde se její touha po práci s dětmi prohloubila a to z dob, kdy při škole docházela na praxe právě do mateřských škol. Díky této pracovní zkušenosti si uvědomila, že chce s dětmi pracovat přímo, a tak ji cesty zavedly do Square.

Alena Hauptmanová

Alena vystudovala speciální pedagogiku na Masarykově univerzitě v Brně zaměřenou na poruchy učení a logopedii. Dlouhá léta se věnuje intenzivní práci s dětmi – ať už s postižením nebo jakýmkoli nadáním. Dříve rozvíjela děti v soukromé poradně Rozum v hrsti a na Základní škole pro tělesně postižené v Liberci. Nyní je součástí týmu Poradna Bambíno a Poradna Square. Ve školce Bambíno pomáhá s komplexním rozvojem dětí a zaváděním nových vzdělávacích metod a ve Škole Square pracuje také na rozvoji vzdělávacího programu.

Anita Doneéová

Vždycky si přála pracovat s dětmi, první větší zkušenost s dětmi získala jako hlídačka, kdy si přivydělávala při studiu. Při zaměstnání dělala dobrovolníka v organizaci, která poskytuje preventivní program pro děti, jež jsou určitým způsobem znevýhodněny oproti svým vrstevníkům, ať už zdravotně nebo sociálně. Práce s dětmi ji dovedla až ke změně oboru svého zaměstnání a vrhla se na studium speciální pedagogiky. Nyní se snaží sbírat zkušenosti jako asistentka pedagoga ve Square a dělá to, co ji opravdu baví a naplňuje.

Claire Petrosino

Díky životu s milovaným starším bratrem postihnutým autismem se Claire dostala do mnoha prostředí speciálního vzdělávání a vyzkoušela zde mnoho rolí. Na Univerzitě v Binghamtonu získala tituly z Psychologie a lidského rozvoje (se zaměřením na vzdělávání). V době svých studií v Římě vyučovala angličtinu děti postižené autismem a úplně se do toho zamilovala. V roce 2018 se přestěhovala z New Yorku do Prahy, aby pokračovala ve své čerstvě objevené vášni. Poté, co uplynulý rok vyučovala studenty školy Square, a zároveň se od nich učila v rámci programu po vyučování, se teď již nemůže dočkat, až nastoupí do třídy. Říká, že má štěstí, že je součástí týmu Square, kde jsou rozhovory o vzdělávání aktivní, otevřené a nápadité. Claire vede studenty Square na jejich cestě za vzděláním, přičemž se od nich také sama mnoho učí!

Clemens Paulich

Clemens je absolventem Technische Universität v Drážďanech, díky které se stal učitelem německého a francouzského jazyka. Absolvoval také kurzy, které mu umožňovaly učit drama a divadelní umění. Současně pracoval v Drážďanech a okolí, kde učil hudbu a drama sociálně znevýhodněné děti, a účastnil se řady školních kulturních projektů v různých částech východního Německa.

Ve Square se Clemens podílí na výuce různých předmětů. Patří sem divadelní umění (hudba a drama) i výtvarné umění. Je také naším učitelem francouzského a německého jazyka. Vzhledem k tomu, že studenti nemají vždy konkrétní kurs v jeho daných oblastech odborných znalostí, vybízí děti, aby pokračovaly ve svých vlastních oblastech zájmu prostřednictvím samostatného studia. Pomáhá také studentům učit se tím, že jim přiřazuje projekty, na nichž s nimi spolupracuje. V rámci výuky jazyků se Clemens snaží dosáhnout toho, aby se děti staly skutečně multilingválními a byly schopny pracovat v mnoha různých jazycích.

Daniel Fernandez Corrales

Daniel studoval v Madridu na University of Alcalá (tělesná výchova a sportovní vědy) a na Univerzitě Francisco de Vitoria. Od malička věděl, že se chce stát učitelem tělesné výchovy, proto studoval na různých univerzitách, aby se naučil, jak to dělat moderním způsobem. Absolvoval také další vzdělávání na Univerzitě Karlově v Praze.

Po ukončení studia v roce 2015 se vrátil do Španělska, aby učil tělesnou výchovu – v angličtině – na škole La Salle Maravillas v Madridu. Následná zaměstnání vždy zahrnovaly jak práci s dětmi, tak správu a management sportovních zařízení. Daniel se nyní připojil k nám ve Square, kde budou moci naše děti čerpat z jeho odbornosti a zápalu pro různé sportovní aktivity, zatímco on se těší na příležitost se dále vzdělávat a získávat nové profesionální zkušenosti a dovednosti.

Denisa Šimandlová

Studovala fyzioterapii, pak se skrze sport dostala k trénování dětí a obecně k práci s dětmi, kde se našla. Několik let pracovala v dětské sportovní organizaci, měla na starosti různé sportovní kroužky, kempy a soustředění, také pracovala s dětmi se speciálními potřebami. U dětí ji nejvíc baví jejich bezprostřednost a upřímnost a stále nové situace, stereotyp opravdu nehrozí. Ve Square oceňuje zejména respektování individuality a otevřenost v hledání nových cest.

Eliška Václavíková

Eliška vystudovala Učitelství českého a anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ a SŠ v Liberci a již během studií učila na několika libereckých základních školách a gymnáziích v Liberci i Praze. Školní rok 2017/2018 strávila ve Vietnamu, kde učila anglický jazyk nejdříve na soukromé jazykové škole a později i na státních mateřských a základních školách po celém Ho Či Minově Městě. Zkostnatělost a nepokrokovost místního vzdělávacího systému ji jen utvrdila v přesvědčení, že je potřeba to dělat jinak a lépe s chutí do změn a inovací, a právě to našla ve Square.

Hanka Žáková

Vystudovala sociální práci, ale již v průběhu studia si uvědomila, že ji nejvíc baví práce s dětmi. Začala pak souběžně studovat Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor Biologie a výchova ke zdraví. Svoje zkušenosti začala sbírat nejprve na malé vesnické škole se 120 dětmi a pak následně ve velké sídlištní škole s více než 800 dětmi. V průběhu let dostudovala třetí aprobaci anglický jazyk. Protože jí vždy byly velmi blízké sociální vztahy, vymýšlela různé preventivní aktivity a projekty pro děti a stala se metodikem prevence. Způsob a obsah výuky na ZŠ jí ale postupně přestal vyhovovat, a tak začala hledat jiné možnosti. Ale pak narazila na Square a zjistila, že to jde i jinak.

Honza Hrabec

Honza vystudoval obor Učitelství pro střední školy se zaměřením na matematiku a dějepis. Pokud se nevěnuje vzdělávání, patří mezi jeho oblast zájmu IT technologie. Je šťastným otcem dvou dětí. Má rád všechny druhy sportu, do školy jezdí zásadně na kole. Ve volných chvílích se dále věnuje meditaci a modlitbě. Pravidelně také navštěvuje lidi bez domova.

Honza Trnka

Honza je s námi od samotného počátku Bambína a má velkou zásluhu na tom, jak Square budova vypadá, protože spoustu věcí vyrobil, namontoval a zprovoznil. Také je správcem budovy a tak se na něj každý obrací s jakýmkoliv problémem technického rázu.

Honza Vítek

Honza má za sebou 20 let praxe jako graphic designer v reklamních agenturách a grafických studiích. K tomu miluje fotografování. Ve Square a v Bambinu je tedy Honza náš člověk přes veškeré obrázky, fotky a texty, navíc zajišťuje tiskovou produkci a stará se o sociální sítě.

Iva Štěchová

Iva vystudovala obor Učitelství pro 1. st. ZŠ na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity. Během svých studií si oblíbila zejména program Erasmus, díky kterému měla možnost se dále vzdělávat formálně a neformálně i mimo ČR.

Zkušenosti učitelské praxe získala na českobudějovické základní škole, ve španělské jazykové akademii ve Valencii a v mezinárodní britské škole na Madeiře (Portugalsko). Před nástupem do Square ještě vyjela vyučovat na základní školy do Guatemaly. Díky roli projektové manažerky klíčové aktivity projektu zaměřeného na zlepšení úrovně vzdělávání v ČR navštívila také alternativní školy na Mallorce a v Seville (ES).

Kromě vzdělávání ostatních ji baví vzdělávat i sebe sama (zejména pak cizí jazyky). Dlouhá léta se věnovala tanci, díky kterému se stala se svým týmem v roce 2008 a 2009 mistryní Evropy v Dance Art. Ráda tráví čas v mezinárodním prostředí, poznává cizí kultury a sdílí tu naši českou.

Square Ivu nadchl zejména svou přátelskou atmosférou, otevřeností aktivnímu způsobu vyučování a barevností, co zvedá náladu.

Jana Janáková

Jana vystudovala Učitelství pro 1. stupeň ZŠ v Hradci Králové. Poté se přestěhovala do Prahy, kde nastoupila na vinohradskou základní školu. Po třech letech působení na Vinohradech si odskočila na mateřskou dovolenou. Po návratu z mateřské se opět věnovala práci s dětmi, při které se seznámila s Tomášem Trnkou a objevila svět Square. Ke změně pracovního místa ji přiměla touha zažít školu jinak. A tak je u nás ve Square.

Janae Passer

Janae se začala zajímat o výuku angličtiny během jejího pobytu v Rumunsku, kde byla svědkem toho, jak významný dopad může mít znalost angličtiny na možnosti člověka v získání práce a na rozhodování se o následném životním stylu. Janae také několik let pracovala jako dobrovolnice v americkém dívčím skautském oddílu (GSUSA), což jí pomohlo s výběrem kariéry učitele angličtiny jako druhého jazyka (ESL). Janae získala certifikát TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) na University of Northern Colorado, USA. V současné době absolvuje postgraduální certifikaci ve výuce angličtiny jako druhého jazyka na University of West Florida, která sídlí také ve Spojených státech. Před příchodem do Square měla Janae zkušenosti s výukou ESL angličtiny nejen v Německu, ale také na různých pražských školách. Zde ve Square se těšíme na využití její kreativity a energie při práci s našimi mladými Skvéráky.

Jelena Trojanová

Po ukončení jazykového gymnázia ji touha zavedla na Bělehradskou univerzitu na obor Český jazyk a literatura. Během studií i po nich několik let pracovala jako učitelka angličtiny na základní škole a překládala/tlumočila z češtiny do srbštiny. Během svých studijních cest do Česka poznala svého budoucího manžela. V Praze pracovala v překladatelské agentuře, ale její zájmy se změnily po narození autistické dcery. Tehdy se začala naplno věnovat problematice výchovy a vzdělávání dětí s PAS. Práce ve Square ji baví, protože spojuje její lásku k cizím jazykům a kulturám s touhou pomoci dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

Karolína Krupková

Karolína působila více jak 10 let v nadnárodní reklamní agentuře, kde připravovala kampaně pro klienty Microsoft, ING Bank, Komerční banku a další. Po narození syna, kdy vyplňovala „volný“ čas studiem vysoké školy a pořádala výtvarné kroužky, zatoužila po změně i profesní. S tím šlo ruku v ruce i to, jak moc se jí líbilo v Bambínu, kam vodí syna již dva roky. Filozofie školky jí natolik učarovala, že si přála být součástí týmu a nakonec ji můžeme potkávat ve Square, kde Vám pomůže s čímkoliv, co bude potřeba. Konkrétně pokud budete potřebovat informace ohledně kroužků, dopravy, plateb, termínů Expedice nebo Vám podá pomocnou ruku v oblasti Edookitu.

Karolína Vidovič

Karolína vystudovala ve Slovinsku obor Výchova v raném dětství. Po ukončení svých studií se rozhodla na nějaký čas odejít do zahraničí a pracovat jako dobrovolník. V roce 2012 přijela do Prahy a rok pracovala s postiženými dětmi. Díky své vášni pro vyučování se v roce 2013 stala jako učitelka angličtiny součástí Bambina, a od tohoto roku bude vyučovat angličtinu ve Square.

Karolína Vyskočilová

Kája má vystudovanou konzervatoř v Teplicích, díky které umí hrát na nejeden hudební nástroj. Během studia si zkusila i roli učitelky na ZUŠ v Ústí nad Labem, kde zjistila, že by se výuce chtěla věnovat i nadále. Po příchodu do Prahy se věnovala práci pro několik divadel, až ji cesty zavedly až k fotografii, která se stala jejím koníčkem a zábavou a již několik let ji také vyučuje děti. Poslední dva roky vedla Dětské centrum Ptáčkov pro předškolní děti, které pracuje na principech Montessori výuky. Při řízení provozu si uvědomila, že ji nenaplňuje tolik jako čas strávený s dětmi. Vybrala si Square, protože v něm může s dětmi trávit veškerý čas a rozvíjet tak nejen je, ale i sebe.

Kristýna Moravcová

Kristýna několik let působila v oblasti administrativy, přičemž současně absolvovala studium Cestovního ruchu na VŠ. Po něm se však rozhodla poslechnout hlas svého srdce - předávat dětem lásku, cit a pozornost. Působila v neziskové organizaci, která se zabývá podporou opuštěných dětí v ČR. Dnes ji můžeme potkávat ve Square, kde Vám pomůže s čímkoliv, co bude potřeba. Například pokud Vás zajímají informace ohledně kroužků, dopravy, plateb či termínů Expedic. Také Vám podá pomocnou ruku v oblasti Edookitu.

Lucie Pivoňková

Než Lucie v roce 2008 založila s Tomášem Bambíno, věnovala se několik let developmentu. Strávila dva roky v Anglii a vystudovala anglický jazyk na vysoké škole v Pardubicích. Koncept škol vznikl v její hlavě, a jelikož je zaměřená na detail, neustále v Bambínu a Square něco vylepšuje. Její práce obnáší primárně péči o velké. Nicméně jako ředitelka má přehled o všem, co se děje, a už jí nejsou cizí ani tabulky a čísla. Velcí i malí oceňují její pozitivní přístup, podporu a pečlivost.

Mája Prouzová

Mája vystudovala Speciální pedagogiku a již u studií pracovala jako lektorka anglického jazyka a asistentka pedagoga. Po škole odcestovala do Londýna, kde nastoupila na Harris Primary Academy Corelaine Park, kde nejdřív pracovala jako asistentka pedagoga a poslední rok jako učitelka 2. ročníku. V létě 2018 se natrvalo přestěhovala zpátky do Prahy a rozšířila náš Square tým.

Michaela Raková

Míša vystudovala střední pedagogickou školu, obor předškolní a mimoškolní pedagogika. Během studia si vyzkoušela praxi nejen v mateřských školách, ale také například práci u dětí s poruchou autistického spektra, s duševním nebo tělesným postižením. Spoluorganizuje a vede dětský tábor, pracovala v dětské skupině a hlídala děti v mnoha rodinách. Po ukončení studia se rozhodla odjet do Anglie, kde studovala anglický jazyk na Banbury and Bicester College a pracovala jako chůva. Po dvou letech odcestovala jako dobrovolník na Srí Lanku, kde učila v místní škole anglický jazyk. Po návratu do ČR hledala práci s dětmi, která ji bude naplňovat a zaujala ji filozofie školy Square.

Monika Spasovová

Monika vystudovala Biofyziku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. I když se chtěla vždy věnovat vědě a fyzika je už dlouho její vášní, během studia jí došlo, že jí nechce obětovat celý svůj profesní život. Chce taky předávat vědomosti dál a znovu se dívat na svět dětskýma očima. Se vzděláváním dětí má zkušenosti díky vedení kroužku vědeckých pokusů a doučování. Square vnímá jako ideální prostor, ve kterém může využít své vědomosti v oblasti vědy a být dětem průvodcem tímto světem a zároveň vzdělávat sebe sama v oblasti pedagogiky, didaktiky a psychologie a čerpat inspiraci od kolegů.

Olga Stoyka

Olga vystudovala střední zdravotnickou školu. Po ukončení studia pracovala jako zdravotní sestra na Ukrajině. Po přestěhování do Prahy hlídala děti v rodinách. Jelikož má sama syna s ADHD (teď mu je 19), a v tu dobu, co chodil do školy, žádní asistenti nebyli, moc zatoužila pomáhat dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Poslední dva roky pracovala ve státní škole jako asistent pedagoga, s dítětem s PAS.

Natália Horejšová

Natália se už od střední školy věnuje pedagogice. Studovala speciální pedagogiku v Praze a několik let pracovala jako speciální pedagog v diagnostickém ústavu. Ve volných chvílích pomáhala v několika mateřských školách a účastnila se různých dobrovolnických akcí. Na Square se jí nejvíce líbí nekonečné možnosti práce a kolegové, kteří jsou pro svou práci skutečně zapálení.

Petr Trčka

Pan Trčka není úplně jen náš, ale potkáte ho u nás ve škole vždy jako prvního. Rád vám otevře, vpustí dovnitř a ještě vám pomůže třeba s kočárkem. Ví, kde koho najdete a vůbec vše, co se kde šustne.

Sherron Gibbs

Sherron pochází z karibského ostrova Trinidad a Tobago. Je držitelkou titulu BA v oboru ekonomie z Vysoké školy svatého Benedikta / Univerzity svatého Jána v USA, jako i titulu MBA v oboru Mezinárodních financí. Po ukončení studií pracovala v oblasti financí a reklamy. Následně se rozhodla strávit značný čas cestováním po světě, přičemž jedna z jejích nejhodnotnějších zkušeností byla v roli učitelky na škole cizích jazyků Huamei v Číně. V souladu se svým zájmem o vyučování přijala v roce 2019 místo ve Square. Hluboce se zajímá o všechny formy učení a vzdělávání. Square je místo, které si vybrala, aby dále rostla v oblasti vzdělávání ona sama, a také aby pomohla v růstu jiným.

Sylvie Stretti

Sylvie více jak deset let pracovala s dětmi v krizových situacích, spolupracovala na vzdělávání pro neziskové organizace, firmy i na Univerzitě Karlově. Vede poradnu Vigvam, která pomáhá dětem i dospělým v období ztráty. V Bambínu a ve Square pomáhá hledat možnosti komunikace učitelům i rodičům, když se děti nacházejí v náročném přechodovém vývojovém období. Také se podílí na tvorbě kurzů pro učitele a spolupracuje s nimi na řešení náročných situací, které dětský kolektiv zažívá.

Simon Storey

Simon vystudoval angličtinu a vzdělávání na Univerzitě Wolverhampton v Anglii a již za studií pracoval jako EFL Tutor nebo asistent učitele nejen v Anglii, ale i v Amsterdamu a pak i v Rakousku. Od roku 2014 přijal učitelskou pozici v Park Lane International School, až se v roce 2017 dostal do Bambína. Pro svou profesi je úžasně zanícen, těší ho vidět pokroky u dětí, ale i u sebe, a proto se neustále dál vzdělává. Square je pro něj výzvou a i logickým pokračováním.

Tereza Berková

Tereza se přes deset let věnuje podpoře škol a dětí. Ráda pracuje s dětskými kolektivy
ve třídách, vymýšlí kurzy pro pedagogy, nebo pracuje s rodinami, které mají zrovna náročné období. Absolvovala psychoterapeutický výcvik v rodinné terapii a nyní pokračuje v postgraduálním výcviku v terapii dětí a adolescentů. Tyto své zkušenosti a znalosti využívá jako součást Poradny Square, kde se stará o to, aby měl každý někoho, za kým může přijít pro podporu. Je tu jak pro dospěláky, tak pro děti. Zároveň působí i v Poradně Vigvam, kde se věnuje především dětem, kterým někdo blízký zemřel.

Tereza Kotas

Tereza vystudovala speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Dětem se začala věnovat již v době studia na gymnáziu. A zkušenosti s dětmi sbírala i za hranicemi České republiky – v Kanadě jako vedoucí tábora, na Ukrajině učila děti angličtinu, v USA působila na soukromé škole jako odborný dozor a vyučovala děti předškolního a mladšího školního věku anglickou gramatiku a matematiku. Než nastoupila do školky Bambíno, pracovala v brněnské anglické mateřské škole Safírka. V současnosti studuje na Fakultě Jana Amose Komenského v Karviné obor předškolní pedagogika a pedagogika prvního stupně. Ve Škole Square učí děti na prvním stupni.

Tomáš Trnka

Tomáš vystudoval Střední průmyslovou školu, věnoval se nějaký čas studiu speciální pedagogiky a práva. „Na zkušenou“ odjel na Nový Zéland a do Ameriky, kde cestoval a pracoval, jak se dalo, až začal pracovat jako realitní makléř. A realitám se věnoval i po návratu do České republiky – nejdřív jako makléř, později manažer prodeje a poté developerskou společnost řídil. Roku 2008 založil s Lucií Pivoňkovou Mateřskou školu Bambíno a posléze Základní školu Square. A Bambíno a Square, to jsou jeho srdcovky.

Veronika Mikešová

Veronika studuje Fakultu tělesné kultury na Univerzitě Palackého v Olomouci. Její obor Aplikované pohybové aktivity je zaměřen na osoby s mentálním, tělesným, sluchovým a zrakovým postižením.
V rámci jejího studia byla součástí programu Erasmus+ ve Finsku, kde měla možnost pracovat s těmito lidmi a získat tak cenné zkušenosti. S dětmi začala pracovat poměrně v brzkém věku, kdy začala jezdit jako instruktorka na letní tábory s pěveckým sborem Campanella, kterého byla součástí více než deset let. Nyní se věnuje i tvůrčí tvorbě na Institutu módní tvorby v Praze.

Victoria Emciuc

Victoria pochází z rodiny s dlouholetou tradicí učitelství. Už jako dítě měla možnost sledovat, jak její babičky a matka učí angličtinu, francouzštinu, ruštinu a rumunštinu. Hned věděla, že to je to, co chce ve svém životě také dělat – učit cizí jazyky, aby pomohla lidem stát se skutečně multilingválními, schopnými při mluvení snadno přecházet z jednoho jazyka do druhého. Victoria studovala v řadě zemí (USA, Rumunsko a Česká republika) a získala titul BA, MA a PhD ve výuce angličtiny a anglické literatury. Victoria pevně věří, že čím více se dozvídáme o těch, kteří se od nás liší, tím lepší bude svět – pro nás i naše děti. „Díky práci učitele angličtiny ve Square se snažím každý den skromně přispívat k vytváření lepšího světa."

Vratislav Konečný

Vráťa studoval na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity, svým zájmem o svět kolem stále více tíhl ke geografii a ekologii, kterou dostudoval na Karlově univerzitě a která zůstala jeho velkým koníčkem. Samotné studium mu při poznávání už nestačilo, vyzkoušel si život v Irsku a cestování do rozvojových zemí. Právě to ho přivedlo k zálibě ve vzdělávání dětí v místních rodinách, především formou her, poté na dětských táborech a následně v protidrogové prevenci školních skupin. Práce s dětmi mu přišla natolik důležitá, že opustil kanceláře a přišel k nám do Square s nadšením pro náš individuální přístup a pochopení dětské duše.

Zuzka Oulíková

Zuzka vystudovala Střední pedagogickou školu v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika. Po dokončení studia se rozhodla pokračovat ve studiu pedagogiky mladšího školního věku na Pedagogické fakultě UK. V průběhu studia se věnovala péči a vzdělávání dětí v rodinách, což odjela vyzkoušet i do USA. Po promoci učila 4 roky na prvním stupni základní školy. Pak si užila pár let mateřské „dovolené“ a než „dovolená“ skončila, objevila Školu Square, která ji nadchla. A protože Zuzka krásně ladí se Square, stala se u nás učitelkou prvního stupně.

Zuzana Sahligerová

Zuzka se odmalička věnuje angličtině. A proto i její koníčky s angličtinou souvisejí – ráda cestuje, tlumočila, překládala a řídila jazykovou školu. Po vystudování Vysoké školy ekonomické se nakrátko vrátila na Slovensko, ale protože jí Praha moc chyběla, brzy se vrátila zpět a stala se součástí týmu Mateřské školy Bambíno. A protože je skvělá, systematická a hlava ekonomická, brzy začala mít na starosti finance a projekty jak školek Bambíno, tak Školy Square.