Chcete se k nám přidat? Napište nám proč k nám chcete, kde se u nás vidíte, přiložte životopis a my se Vám určitě ozveme.

Adéla Javůrková

Adéla vystudovala obor Učitelství pro druhý stupeň základní školy a pro střední školy na Karlově univerzitě. Již během studií učila jazyky a doučovala různé školní předměty. Pracovala také jako dobrovolník v několika organizacích, které pomáhaly se vzděláváním dětem ze sociálně znevýhodněných poměrů. Ve Square oceňuje především prostor pro variace pedagogických přístupů, podporující zázemí a díky menšímu počtu dětí ve třídách i větší možnost individuálního přístupu.

Adéla Kocová

Vystudovala předškolní a mimoškolní pedagogiku ve skotském Edinburghu, kde se již při studiu věnovala pedagogické činnosti. Po návratu do ČR působila jako učitelka v Bambinu v Dejvicích, poté i jako vedoucí učitelka na vinohradské pobočce. Je certifikovanou lektorkou dětské jógy, která ji oslovila při několikaletém pobytu v čínské Šanghaji. Dětský svět je její život.

Alena Hauptmanová

Alena vystudovala speciální pedagogiku na Masarykově univerzitě v Brně zaměřenou na poruchy učení a logopedii. Dlouhá léta se věnuje intenzivní práci s dětmi – ať už s postižením nebo jakýmkoli nadáním. Dříve rozvíjela děti v soukromé poradně Rozum v hrsti a na Základní škole pro tělesně postižené v Liberci. Nyní je součástí týmu Poradna Bambíno a Poradna Square. Ve školce Bambíno pomáhá s komplexním rozvojem dětí a zaváděním nových vzdělávacích metod a ve Škole Square pracuje také na rozvoji vzdělávacího programu.

Angelic Alejandra Albornoz Galleguillos

Angelic pochází z Jižní Ameriky, narodila se v Chile, v poušti Atacama. Je pedagogická psycholožka, která má zkušenosti v oblasti vzdělávání – pracovala v předškolním zařízení a na základní i střední škole.

V Evropě pracovala v oboru speciální pedagogiky u dětí s autismem a u dětí se speciálními potřebami. Tato zkušenost pro ni byla velmi důležitá, protože získala nejen nové zkušenosti jako odborník, ale také měla možnost pracovat jako učitelka angličtiny a španělštiny. Výuku jazyků má velmi ráda a také si ji užívá, obzvláště latinskou kulturu, která je jí velmi blízká. V Evropě žije od roku 2014. Nejprve žila v Irsku, kde studovala angličtinu a vyučovala španělštinu, poté se rozhodla vrátit se do Prahy, kterou byla fascinována již od její první návštěvy. Během svého působení zde pracovala jako učitelka angličtiny v předškolním zařízení a jako učitelka španělštiny, kterou vyučovala na různých úrovních – děti, mládež i dospělí. V této oblasti získala ELE certifikát učitelky španělštiny jako cizího jazyku. Do své práce je nadšená; snaží se vyučování obohacovat inovacemi s cílem objevit pro děti co nejprospěšnější strategii či akční plán.

Anita Doneéová

Vždycky si přála pracovat s dětmi, první větší zkušenost s dětmi získala jako hlídačka, kdy si přivydělávala při studiu. Při zaměstnání dělala dobrovolníka v organizaci, která poskytuje preventivní program pro děti, jež jsou určitým způsobem znevýhodněny oproti svým vrstevníkům, ať už zdravotně nebo sociálně. Práce s dětmi ji dovedla až ke změně oboru svého zaměstnání a vrhla se na studium speciální pedagogiky. Nyní se snaží sbírat zkušenosti jako asistentka pedagoga ve Square a dělá to, co ji opravdu baví a naplňuje.

Bára Mocová

Báru baví především umění. Má rada jazz, ale i metal. Dětem by, mimo jiné, chtěla předat lásku k různým druhům umění. Od dětství se věnuje výtvarce a hudbě, hrála na flétnu, pak i na saxofon.

Brendan Walsh Wade-Keszey

Brendan získal svůj bakalářský a magisterský titul v New Yorku. Po ukončení studia odcestoval do zahraničí – Polska, Ruska, Rakouska a České republiky – kde pracoval jako učitel angličtiny. Vzhledem k jeho velkému zájmu o jazykové vzdělávání a mladé studenty je nyní učitelem angličtiny ve Square. Díky jeho vášni pro hudbu, historii a vědu je pro něj Square ideální volbou.

Claire Petrosino

Díky životu s milovaným starším bratrem postihnutým autismem se Claire dostala do mnoha prostředí speciálního vzdělávání a vyzkoušela zde mnoho rolí. Na Univerzitě v Binghamtonu získala tituly z Psychologie a lidského rozvoje (se zaměřením na vzdělávání). V době svých studií v Římě vyučovala angličtinu děti postižené autismem a úplně se do toho zamilovala. V roce 2018 se přestěhovala z New Yorku do Prahy, aby pokračovala ve své čerstvě objevené vášni. Poté, co uplynulý rok vyučovala studenty školy Square, a zároveň se od nich učila v rámci programu po vyučování, se teď již nemůže dočkat, až nastoupí do třídy. Říká, že má štěstí, že je součástí týmu Square, kde jsou rozhovory o vzdělávání aktivní, otevřené a nápadité. Claire vede studenty Square na jejich cestě za vzděláním, přičemž se od nich také sama mnoho učí!

Daniel Penton

Dan získal titul v oboru hudební praxe na Univerzitě v Sussexu. Díky svému založení projevuje vášnivý zájem o vše, co je s hudbou spjaté, a také o sport a cestování. Angličtinu Dan vyučuje už přes 4 roky; učil ve Velké Británii, Španělsku, Mexiku a České republice, se specializací na základní vzdělání. Jeho úsilí vytvořit během lekcí poučné, zábavné a milé prostředí dokonale odpovídá charakteru Square.

Eliška Šustová

Eliška má bohaté zkušenosti s učením v zahraničí (Česká škola bez hranic v Londýně) několik let byla v Čechách třídní učitelkou všech ročníků na základní škole. Baví ji umění, vyrůstala v divadle. Má velmi blízko ke kultuře a k dětské duši.

Eliška Václavíková

Eliška vystudovala Učitelství českého a anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ a SŠ v Liberci a již během studií učila na několika libereckých základních školách a gymnáziích v Liberci i Praze. Školní rok 2017/2018 strávila ve Vietnamu, kde učila anglický jazyk nejdříve na soukromé jazykové škole a později i na státních mateřských a základních školách po celém Ho Či Minově Městě. Zkostnatělost a nepokrokovost místního vzdělávacího systému ji jen utvrdila v přesvědčení, že je potřeba to dělat jinak a lépe s chutí do změn a inovací, a právě to našla ve Square.

Eva Wagnerová

Své první zkušenosti s dětmi začala sbírat již na střední škole, kdy působila jako dobrovolník u chlapce s autismem. Zároveň dlouhodobě působí ve sboru dobrovolných hasičů, kde také trénuje děti v požárním sportu. Kromě hasičů, tráví svůj volný čas hlavně v přírodě na procházkách a četbou.

Hanka Žáková

Vystudovala sociální práci, ale již v průběhu studia si uvědomila, že ji nejvíc baví práce s dětmi. Začala pak souběžně studovat Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor Biologie a výchova ke zdraví. Svoje zkušenosti začala sbírat nejprve na malé vesnické škole se 120 dětmi a pak následně ve velké sídlištní škole s více než 800 dětmi. V průběhu let dostudovala třetí aprobaci anglický jazyk. Protože jí vždy byly velmi blízké sociální vztahy, vymýšlela různé preventivní aktivity a projekty pro děti a stala se metodikem prevence. Způsob a obsah výuky na ZŠ jí ale postupně přestal vyhovovat, a tak začala hledat jiné možnosti. Ale pak narazila na Square a zjistila, že to jde i jinak.

Honza Trnka

Honza je s námi od samotného počátku Bambína a má velkou zásluhu na tom, jak Square budova vypadá, protože spoustu věcí vyrobil, namontoval a zprovoznil. Také je správcem budovy a tak se na něj každý obrací s jakýmkoliv problémem technického rázu.

Honza Vítek

Honza má za sebou 20 let praxe jako graphic designer v reklamních agenturách a grafických studiích. K tomu miluje fotografování. Ve Square a v Bambinu je tedy Honza náš člověk přes veškeré obrázky, fotky a texty, navíc zajišťuje tiskovou produkci a stará se o sociální sítě.

Jakub Krejčí

Kuba už téměř deset let připravuje děti i dospělé na přijímací zkoušky z matematiky a studijních předpokladů, takže si vedle přesnosti výpočtů zakládá i na schopnosti logického, verbálního a kritického myšlení. Z toho pramení i jeho zájem o komplexní origami, hlavolamy, stavebnice, logické hádanky a hry a populárně naučné zdroje informací všeho druhu. Díky tomu dokáže dětem nabídnout hravou a přínosnou alternativu k pasivní zábavě, do níž jsou trendy digitálního světa tlačeny. Do Square ho nalákal zdejší důraz na rozvoj dobrých vlastností dětí a jejich schopností využitelných v moderní společnosti, ne „nabiflovaných“ znalostí.

Jana Janáková

Jana vystudovala Učitelství pro 1. stupeň ZŠ v Hradci Králové. Poté se přestěhovala do Prahy, kde nastoupila na vinohradskou základní školu. Po třech letech působení na Vinohradech si odskočila na mateřskou dovolenou. Po návratu z mateřské se opět věnovala práci s dětmi, při které se seznámila s Tomášem Trnkou a objevila svět Square. Ke změně pracovního místa ji přiměla touha zažít školu jinak. A tak je u nás ve Square.

Jelena Trojanová

Po ukončení jazykového gymnázia ji touha zavedla na Bělehradskou univerzitu na obor Český jazyk a literatura. Během studií i po nich několik let pracovala jako učitelka angličtiny na základní škole a překládala/tlumočila z češtiny do srbštiny. Během svých studijních cest do Česka poznala svého budoucího manžela. V Praze pracovala v překladatelské agentuře, ale její zájmy se změnily po narození autistické dcery. Tehdy se začala naplno věnovat problematice výchovy a vzdělávání dětí s PAS. Práce ve Square ji baví, protože spojuje její lásku k cizím jazykům a kulturám s touhou pomoci dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

Karolína Krupková

Karolína působila více jak 10 let v nadnárodní reklamní agentuře, kde připravovala kampaně pro klienty Microsoft, ING Bank, Komerční banku a další. Po narození syna, kdy vyplňovala „volný“ čas studiem vysoké školy a pořádala výtvarné kroužky, zatoužila po změně i profesní. S tím šlo ruku v ruce i to, jak moc se jí líbilo v Bambínu, kam vodí syna již dva roky. Filozofie školky jí natolik učarovala, že si přála být součástí týmu a nakonec ji můžeme potkávat ve Square, kde Vám pomůže s čímkoliv, co bude potřeba. Konkrétně pokud budete potřebovat informace ohledně kroužků, dopravy, plateb, termínů Expedice nebo Vám podá pomocnou ruku v oblasti Edookitu.

Karolína Vyskočilová

Kája má vystudovanou konzervatoř v Teplicích, díky které umí hrát na nejeden hudební nástroj. Během studia si zkusila i roli učitelky na ZUŠ v Ústí nad Labem, kde zjistila, že by se výuce chtěla věnovat i nadále. Po příchodu do Prahy se věnovala práci pro několik divadel, až ji cesty zavedly až k fotografii, která se stala jejím koníčkem a zábavou a již několik let ji také vyučuje děti. Poslední dva roky vedla Dětské centrum Ptáčkov pro předškolní děti, které pracuje na principech Montessori výuky. Při řízení provozu si uvědomila, že ji nenaplňuje tolik jako čas strávený s dětmi. Vybrala si Square, protože v něm může s dětmi trávit veškerý čas a rozvíjet tak nejen je, ale i sebe.

Lenka Titěrová

Lenka žila 3 roky v USA, kde měla možnost studovat na vysoké škole v Severní Karolíně. Po návratu do ČR pokračovala ve studiích na Slezské univerzitě v Opavě, obor angličtina pro školskou praxi a anglická filologie. Pochází ze Zlína, kde pracovala jako učitelka angličtiny a zástupkyně ředitelky na Střední škole filmové a multimediální. Po přesunu do Prahy hledala školu, která bude podobně laděná jako ta ve Zlíně a je ráda, že našla Školu Square, která se jí zalíbila svou filosofií a přátelskou atmosférou. Jejím úkolem je pomoct nastartovat Gymnázium Square, které by mělo své první studenty přivítat v září 2023.

Lucie Pivoňková

Než Lucie v roce 2008 založila s Tomášem Bambíno, věnovala se několik let developmentu. Strávila dva roky v Anglii a vystudovala anglický jazyk na vysoké škole v Pardubicích. Koncept škol vznikl v její hlavě, a jelikož je zaměřená na detail, neustále v Bambínu a Square něco vylepšuje. Její práce obnáší primárně péči o velké. Nicméně jako ředitelka má přehled o všem, co se děje, a už jí nejsou cizí ani tabulky a čísla. Velcí i malí oceňují její pozitivní přístup, podporu a pečlivost.

Mája Prouzová

Mája vystudovala Speciální pedagogiku a již u studií pracovala jako lektorka anglického jazyka a asistentka pedagoga. Po škole odcestovala do Londýna, kde nastoupila na Harris Primary Academy Corelaine Park, kde nejdřív pracovala jako asistentka pedagoga a poslední rok jako učitelka 2. ročníku. V létě 2018 se natrvalo přestěhovala zpátky do Prahy a rozšířila náš Square tým.

Michaela Raková

Míša vystudovala střední pedagogickou školu, obor předškolní a mimoškolní pedagogika. Během studia si vyzkoušela praxi nejen v mateřských školách, ale také například práci u dětí s poruchou autistického spektra, s duševním nebo tělesným postižením. Spoluorganizuje a vede dětský tábor, pracovala v dětské skupině a hlídala děti v mnoha rodinách. Po ukončení studia se rozhodla odjet do Anglie, kde studovala anglický jazyk na Banbury and Bicester College a pracovala jako chůva. Po dvou letech odcestovala jako dobrovolník na Srí Lanku, kde učila v místní škole anglický jazyk. Po návratu do ČR hledala práci s dětmi, která ji bude naplňovat a zaujala ji filozofie školy Square.

Natália Horejšová

Natália se už od střední školy věnuje pedagogice. Studovala speciální pedagogiku v Praze a několik let pracovala jako speciální pedagog v diagnostickém ústavu. Ve volných chvílích pomáhala v několika mateřských školách a účastnila se různých dobrovolnických akcí. Na Square se jí nejvíce líbí nekonečné možnosti práce a kolegové, kteří jsou pro svou práci skutečně zapálení.

Olga Stoyka

Olga vystudovala střední zdravotnickou školu. Po ukončení studia pracovala jako zdravotní sestra na Ukrajině. Po přestěhování do Prahy hlídala děti v rodinách. Jelikož má sama syna s ADHD (teď mu je 19), a v tu dobu, co chodil do školy, žádní asistenti nebyli, moc zatoužila pomáhat dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Poslední dva roky pracovala ve státní škole jako asistent pedagoga, s dítětem s PAS.

Petr Trčka

Pan Trčka není úplně jen náš, ale potkáte ho u nás ve škole vždy jako prvního. Rád vám otevře, vpustí dovnitř a ještě vám pomůže třeba s kočárkem. Ví, kde koho najdete a vůbec vše, co se kde šustne.

Sylvie Stretti

Sylvie více jak deset let pracovala s dětmi v krizových situacích, spolupracovala na vzdělávání pro neziskové organizace, firmy i na Univerzitě Karlově. Vede poradnu Vigvam, která pomáhá dětem i dospělým v období ztráty. V Bambínu a ve Square pomáhá hledat možnosti komunikace učitelům i rodičům, když se děti nacházejí v náročném přechodovém vývojovém období. Také se podílí na tvorbě kurzů pro učitele a spolupracuje s nimi na řešení náročných situací, které dětský kolektiv zažívá.

Simon Storey

Simon vystudoval angličtinu a vzdělávání na Univerzitě Wolverhampton v Anglii a již za studií pracoval jako EFL Tutor nebo asistent učitele nejen v Anglii, ale i v Amsterdamu a pak i v Rakousku. Od roku 2014 přijal učitelskou pozici v Park Lane International School, až se v roce 2017 dostal do Bambína. Pro svou profesi je úžasně zanícen, těší ho vidět pokroky u dětí, ale i u sebe, a proto se neustále dál vzdělává. Square je pro něj výzvou a i logickým pokračováním.

Spencer Derr

Spencer pochází z Kalifornie, kde získal bakalářský titul v oboru divadelní výchova a psaní her na Cal State Fullerton, což je jedno z hnízdišť povstání v hollywoodském průmyslu. Délka vzdálenosti do Prahy odpovídá zkušenostem, které získal, aby se stal členem Square. Pracoval v různých zaměstnáních, včetně práce vinaře, aby si uvědomil, že výuka a výchova dětí je klíčovou vášní v jeho životě. Děti, stejně jako víno, rostou temperamentně a je třeba se o ně starat, aby mohly dosáhnout svého nejvyššího potenciálu. Spencer slibuje, že se výborně zhostí své role družináře, a věří, že tři roky práce v pražské školce mu daly potřebné dovednosti. Těší se, že se dozví více o tom, co děti dokážou, protože plánuje zlepšit jejich úroveň angličtiny způsoby, které učebnice nemůže napodobit.

Tereza Frýdová

Tereza svůj bakalářský titul získala na Přírodovědecké fakultě UK studiem oboru Molekulární biologie a biochemie organismů. Během vysokoškolského studia a docházení do vědeckých laboratoří však zjistila, že ji to táhne opět více ke knížkám a její staré lásce – psaní. Přihlásila se tak na magisterské studium na Žurnalistiku, kterou v současné době dokončuje.

První pedagogické zkušenosti nasbírala během vysokoškolského studia, kdy doučovala angličtinu, chemii nebo biologii. Zlomový okamžik ale přišel na jaře 2020. V okamžiku, kdy vzala hodiny chemie své bývalé učitelky na gymnáziu, během chvíle se do práce učitele zamilovala. Ihned ji napadlo, že by ji mohla opravdu naplňovat. A nesmírně si váží toho, že první škola, do které nastoupila, je právě Square!

Tereza Kotas

Tereza vystudovala speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Dětem se začala věnovat již v době studia na gymnáziu. A zkušenosti s dětmi sbírala i za hranicemi České republiky – v Kanadě jako vedoucí tábora, na Ukrajině učila děti angličtinu, v USA působila na soukromé škole jako odborný dozor a vyučovala děti předškolního a mladšího školního věku anglickou gramatiku a matematiku. Než nastoupila do školky Bambíno, pracovala v brněnské anglické mateřské škole Safírka. V současnosti studuje na Fakultě Jana Amose Komenského v Karviné obor předškolní pedagogika a pedagogika prvního stupně. Ve Škole Square učí děti na prvním stupni.

Tereza Olivová

Tereza se přes deset let věnuje podpoře škol a dětí. Ráda pracuje s dětskými kolektivy
ve třídách, vymýšlí kurzy pro pedagogy, nebo pracuje s rodinami, které mají zrovna náročné období. Absolvovala psychoterapeutický výcvik v rodinné terapii a nyní pokračuje v postgraduálním výcviku v terapii dětí a adolescentů. Tyto své zkušenosti a znalosti využívá jako součást Poradny Square, kde se stará o to, aby měl každý někoho, za kým může přijít pro podporu. Je tu jak pro dospěláky, tak pro děti. Zároveň působí i v Poradně Vigvam, kde se věnuje především dětem, kterým někdo blízký zemřel.

Tomáš Archmann

Tomáš studoval filologii na Masarykově univerzitě v Brně. Během studia se zaměřoval především na norštinu, a právě do Norska pak dvakrát po sobě odcestoval. Zde si vyzkoušel jak život pracovní, tak život studijní. Po návratu do ČR se pak rozhodl uplatnit ve školství a přispět tak jakýmkoliv způsobem k rozvoji těch nejmenších z nás. Square mu padl do oka mimo jiné i díky své filosofii, jíž mu v mnohém připomínal školy norské. Nyní v něm působí na pozici asistenta vedení školy a s radostí pomáhá s jejím provozem.

Tomáš Brtník

Tomáš je absolvent Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Při studiích se začal věnovat sportovní přípravě dětí, mládeže i dospělých a na tuto práci navázal v profesním životě. Ve Square má na starosti pohybové a sportovní činnosti, při kterých se snaží zdůrazňovat přesah základních myšlenek sportu. Věří, že respekt k druhým, zodpovědnost, cílevědomost a schopnost překonávat vlastní limity jsou ty správné vlastnosti pro úspěšný život.

Tomáš Trnka

Tomáš vystudoval Střední průmyslovou školu, věnoval se nějaký čas studiu speciální pedagogiky a práva. „Na zkušenou“ odjel na Nový Zéland a do Ameriky, kde cestoval a pracoval, jak se dalo, až začal pracovat jako realitní makléř. A realitám se věnoval i po návratu do České republiky – nejdřív jako makléř, později manažer prodeje a poté developerskou společnost řídil. Roku 2008 založil s Lucií Pivoňkovou Mateřskou školu Bambíno a posléze Základní školu Square. A Bambíno a Square, to jsou jeho srdcovky.

Veronika Mikešová

Veronika studuje Fakultu tělesné kultury na Univerzitě Palackého v Olomouci. Její obor Aplikované pohybové aktivity je zaměřen na osoby s mentálním, tělesným, sluchovým a zrakovým postižením.
V rámci jejího studia byla součástí programu Erasmus+ ve Finsku, kde měla možnost pracovat s těmito lidmi a získat tak cenné zkušenosti. S dětmi začala pracovat poměrně v brzkém věku, kdy začala jezdit jako instruktorka na letní tábory s pěveckým sborem Campanella, kterého byla součástí více než deset let. Nyní se věnuje i tvůrčí tvorbě na Institutu módní tvorby v Praze.

Victoria Emciuc

Victoria pochází z rodiny s dlouholetou tradicí učitelství. Už jako dítě měla možnost sledovat, jak její babičky a matka učí angličtinu, francouzštinu, ruštinu a rumunštinu. Hned věděla, že to je to, co chce ve svém životě také dělat – učit cizí jazyky, aby pomohla lidem stát se skutečně multilingválními, schopnými při mluvení snadno přecházet z jednoho jazyka do druhého. Victoria studovala v řadě zemí (USA, Rumunsko a Česká republika) a získala titul BA, MA a PhD ve výuce angličtiny a anglické literatury. Victoria pevně věří, že čím více se dozvídáme o těch, kteří se od nás liší, tím lepší bude svět – pro nás i naše děti. „Díky práci učitele angličtiny ve Square se snažím každý den skromně přispívat k vytváření lepšího světa."

Zuzka Oulíková

Zuzka vystudovala Střední pedagogickou školu v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika. Po dokončení studia se rozhodla pokračovat ve studiu pedagogiky mladšího školního věku na Pedagogické fakultě UK. V průběhu studia se věnovala péči a vzdělávání dětí v rodinách, což odjela vyzkoušet i do USA. Po promoci učila 4 roky na prvním stupni základní školy. Pak si užila pár let mateřské „dovolené“ a než „dovolená“ skončila, objevila Školu Square, která ji nadchla. A protože Zuzka krásně ladí se Square, stala se u nás učitelkou prvního stupně.

Zuzana Přímanová

Zuzka vystudovala předškolní a mimoškolní pedagogiku v Mostě, ale v průběhu studií si uvědomila, že ji více zajímá terapeutická práce. Vystudovala tedy Pražskou vysokou školu psychosociálních studií, obor Psychologie. Absolvovala pětiletý terapeutický výcvik v daseinsanalýze. Při studiu začala docházet do Bambína na Vinohradech, kde nyní částečně pracuje jako učitelka. Už skoro deset let spolupracuje s organizací, která se stará o pěstounské děti a rodiny, dlouhodobě zde pracuje na pozici respitního pracovníka. Ve Square působí na pozici školní psycholožky a stará se zejména o podporu dětí a třídního kolektivu.

Zuzana Sahligerová

Zuzka se odmalička věnuje angličtině. A proto i její koníčky s angličtinou souvisejí – ráda cestuje, tlumočila, překládala a řídila jazykovou školu. Po vystudování Vysoké školy ekonomické se nakrátko vrátila na Slovensko, ale protože jí Praha moc chyběla, brzy se vrátila zpět a stala se součástí týmu Mateřské školy Bambíno. A protože je skvělá, systematická a hlava ekonomická, brzy začala mít na starosti finance a projekty jak školek Bambíno, tak Školy Square.