Od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2023 ve Square realizujeme za podpory ESF a MHMP OP Praha - pól růstu projekt CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002083 "Za jeden provaz"

Od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2023 ve Square realizujeme za podpory ESF a MŠMT OPVV projekt CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0022669 "Square is Fair II."

Od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2022 ve Square realizujeme za podpory ESF a MHMP OP Praha – pól růstu projekt CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001420 „Babylon ve Square“

  • Cílem projektu je začlenění dětí z bilingvních a cizojazyčných rodin do česko-anglického prostředí základní školy a usnadnění jim začlenění se do české společnosti.
  • Díky projektu ve škole působí dvojjazyčný školní asistent, je realizována projektová výuka, odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči a děti a komunitně osvětová setkávání.

Od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2022 ve Square realizujeme za podpory ESF a MHMP OP Praha – pól růstu projekt CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001701 „Babylon ve Square 2“