DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Projekt Digitální propast a Digitální pomůcky

Škola Square realizuje za podpory  ESF tyto projekty

Square is Fair III.
byl spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání a zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání.
Registrační číslo projektu:CZ.02.02.XX/00/22_002/0003386

Od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2023 ve Square realizujeme za podpory ESF a MHMP OP Praha - pól růstu projekt CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002083 "Za jeden provaz"

Od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2023 ve Square realizujeme za podpory ESF a MŠMT OPVVV projekt CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0022669 "Square is Fair II."

  • Cílem projektu je poskytnutí personální podpory školního psychologa, rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky a poskytnutí rodičům informace související se vzdělávacím systémem, modernizací školy a inkluzí.

Od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2022 ve Square realizujeme za podpory ESF a MHMP OP Praha – pól růstu projekt CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001420 „Babylon ve Square“

  • Cílem projektu je začlenění dětí z bilingvních a cizojazyčných rodin do česko-anglického prostředí základní školy a usnadnění jim začlenění se do české společnosti.
  • Díky projektu ve škole působí dvojjazyčný školní asistent, je realizována projektová výuka, odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči a děti a komunitně osvětová setkávání.

Od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2023 ve Square realizujeme za podpory ESF a MHMP OP Praha – pól růstu projekt CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001701 „Babylon ve Square 2“

Až se sejdeme ve škole

Materiál pro mateřské, základní a střední školy k návratu dětí do škol po izolaci, spojené s pandemií onemocnění Covid – 19, vznikl ve spolupráci mateřské školy a jeslí Bambíno a základní školy Square, za podpory Poradny Vigvam.