DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Projekt Digitální propast a Digitální pomůcky

Škola Square realizuje za podpory  ESF tyto projekty

Od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2023 ve Square realizujeme za podpory ESF a MHMP OP Praha - pól růstu projekt CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002083 "Za jeden provaz"

Od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2023 ve Square realizujeme za podpory ESF a MŠMT OPVVV projekt CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0022669 "Square is Fair II."

  • Cílem projektu je poskytnutí personální podpory školního psychologa, rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky a poskytnutí rodičům informace související se vzdělávacím systémem, modernizací školy a inkluzí.

Od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2022 ve Square realizujeme za podpory ESF a MHMP OP Praha – pól růstu projekt CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001420 „Babylon ve Square“

  • Cílem projektu je začlenění dětí z bilingvních a cizojazyčných rodin do česko-anglického prostředí základní školy a usnadnění jim začlenění se do české společnosti.
  • Díky projektu ve škole působí dvojjazyčný školní asistent, je realizována projektová výuka, odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči a děti a komunitně osvětová setkávání.

Od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2022 ve Square realizujeme za podpory ESF a MHMP OP Praha – pól růstu projekt CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001701 „Babylon ve Square 2“

Až se sejdeme ve škole

Materiál pro mateřské, základní a střední školy k návratu dětí do škol po izolaci, spojené s pandemií onemocnění Covid – 19, vznikl ve spolupráci mateřské školy a jeslí Bambíno a základní školy Square, za podpory Poradny Vigvam.

DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Projekt Digitální pomůcky

Bambíno realizuje za podpory MHMP a ESF projekty na podporu multikulturního a inkluzivního vzdělávání

Od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2023 v Bambínu realizujeme za podpory ESF a MHMP OP Praha - pól růstu projekt CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002075 "Letem interkulturním světem III."

Od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022 v Bambínu realizujeme za podpory ESF a MŠMT OPVV projekt CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0022670 "Malá Bambíňata do školy II." 

Od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2022 v Bambínu realizujeme za podpory ESF a MHMP OP Praha – pól růstu projekt CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001702 "Babylon v Bambínu 2"

  • Cílem projektu je zlepšit a zjednodušit začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem do společnosti. V rámci projektu pracují ve školce dvojjazyční školní asistenti a realizují se odborná a komunitně osvětová setkání.

Od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2022 v Bambínu realizujeme za podpory ESF a MHMP OP Praha – pól růstu projekt CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001368 „Babylon v Bambínu“

  • Cílem projektu je zlepšit a zjednodušit začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem do společnosti. V rámci projektu pracují ve školce dvojjazyční školní asistenti a realizují se odborná a komunitně osvětová setkání.

Od 1. 3. 2019 do 28. 2. 2021 jsme v Bambínu relizovali za podpory ESF a MŠMT OPVV projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0012056 „Malá Bambíňata do školy“.

Díky těmto finančním prostředkům vznikají metodiky s pracovními listy, které si můžete stáhnout v PDF a volně využívat.

Metodiky, které vznikly díky projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000084 Letem interkulturním světem, který v Bambínu probíhal od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2018.

Metodika 1

Metodika 2

Metodika 3

Metodika 4

Metodika 5

Metodika 9

Metodika 6

Metodika 10

Metodika 7

Metodika 8

Metodiky, které vznikly díky projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000337 Letem interkulturním světem II., který v Bambínu  probíhá od 1. 5. 2018 do 31. 7. 2019.

Metodika - Bambíno in the world of technology

Metodika - Bambíno ve víru času

Metodika - Bambíno has a big heart

Metodika - Bambíno in the new world

Metodika - Babylon in Bambíno

Výstupní hodnocení organizace