Od 1. 3. 2019 do 28. 2. 2021 ve Square realizujeme za podpory ESF a MŠMT OPVV projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0012057 „Square is Fair“

Od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2021 ve Square realizujeme za podpory ESF a MHMP OP Praha – pól růstu projekt CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001420 „Babylon ve Square“

  • Cílem projektu je začlenění dětí z bilingvních a cizojazyčných rodin do česko-anglického prostředí základní školy a usnadnění jim začlenění se do české společnosti.
  • Díky projektu ve škole působí dvojjazyčný školní asistent, je realizována projektová výuka, odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči a děti a komunitně osvětová setkávání.

Od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2022 ve Square realizujeme za podpory ESF a MHMP OP Praha – pól růstu projekt CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001701 „Babylon ve Square 2“