Zápis do 1. třídy 2024/5
02. dubna 2023, 09:00 - 11:00

Toto je závazná registrace termínu pro Zápis 2. dubna od 9 hod., vyplňte pouze za sebe jako zákonného zástupce a za svého budoucího prvňáka.

Údaje o dítěti

Údaje o zákonném zástupci

  • Sourozenec ve Square/Bambíno
  • ANO
  • NE
  • Zápis po odkladu školní docházky
  • ANO
  • NE
  • Předčasný nástup do 1. ročníku
  • ANO
  • NE